برق خودرو

برق خودرو های سبک

برق خودرو

برق خودرو های سبک

برای مشاهده عکس ها با وضوح بهتر روی ان کلیک کرده و دانلود نمایید.
درصورتی که تصاویر کیفیت مناسبی ندارند اطلاع رسانی کنید تا سریعا تصویر با کیفیت بهتری قرار داده شود.

۲۶ مطلب با موضوع «آلترناتور» ثبت شده است

۱۲تیر

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

۱- در نقشه دزدگیر سیم Siren مربوط به اژیر است.

۲- در نقشه دزدگیر سیم Parking مربوط به راهنما است.

۳ اوانس وزنه ای دلکو در زمان بالا بودن دور موتور فعال میگردد.

۴- علت قرار دادن فیوز در سیم های راهنما این است که از سوختن دزدگیر بر اثر اتصالی لامپ راهنما جلوگیری به عمل اید.

۵- ولتاژ جرقه باید در همه حالات دور موتور یکسان باشد.

۶- جریان برق در الترناتور در سیم پیچ استاتور القا میشود.

۷- تعداد قطبهای روتور پیکان ۱۲ و تعداد شیارهای استاتور ان ۳۶ میباشد.

۸- در کنترل یونیت قفل مرکزی دو رله وجود دارد یکی برای قفل و دیگری برای باز کردن است.

۹- تکیه گاه محور گردان در الترناتور معمولا در هر دوطرف بلبرینگ قرار میگیرد.

۱۰- التراسونیک دزدگیر  دارای سه عدد سیم است یکی جهت برق مثبت و دیگری جهت برق منفی و سیم سوم برای تحریک دزدگیر استفاده میشود .


۱۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

با توجه به اینکه میدانید، اگر دیود ها خراب باشند، در هنگام اندازه گیری قدرت خروجی الترناتور، قدرت به حد لازم نمی رسد که میتوان بعد از جدا کردن رکتی فایر از الترناتور، از مدار زیر برای این ازمایش کمک گرفت.

در این ازمایش ، یک سر سیم ازمایش را به میله متصل به هر دیود و سر دیگر را به تیغه نگهدارنده ان دیود متصل کنید و به روشن و خاموش بودن لامپ توجه کنید. حال بار دیگر محل اتصال سیم ها را عوض کنید.( سیمی که به تیغه وصل نموده اید به میله و سیم متصل به میله را به تیغه وصل کنید.) اگر دیود سالم باشد، لامپ ازمایش باید فقط در یک جهت روشن شود. که اگر لامپ در هر دو جهت روشن شود و یا اصلا روشن نشود ، نشانه خرابی رکتی فایر می باشد.

۱۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

اتصال بدنه نبودن سیم پیچی استاتور

مدار زیر را ببندید.

در هنگام وصل کردن مدار، باید لامپ خاموش باشد که روشن شدن لامپ دلیل بر وجود اتصال بدنه در سیم پیچی استاتور است.

۱۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

پاره نبودن سیم پیچی استاتور

مداری مطابق مدار زیر ببندید. در هنگام اتصال مدار به منبع باید لامپ روشن باشد که در صورت خاموشی  دلیل قطع بودن سیم پیچی استاتور است.

۱۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

اتصال بدنه نبودن سیم پیچ میدان

مطابق شکل مدار را ببندید. در هنگام اتصال مدار به منبع ، لامپ خاموش است. روشن شدن لامپ ، بیانگر وجود نشتی جریان به بدنه است.

۱۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

سیم پیچ های میدان

برای اطمینان از سالم بودن این سیم پیچ ها می توان از دو روش زیر عمل کرد:

روش اول- توسط اهم متر

دو سیم اهم متر را به حلقه های مسی انتهای محور روتور تماس دهید و مقاومت سیم پیچی میدان را بخوانید به طوری که مقاومت سیم پیچی روتور سالم ۴/۳ اهم است. درصورت اتصال کوتاه بودن مقاومت و یا وجود پارگی، اهم متر عددی بجز صفر را نشان نمی دهد. ( شکل ۱۷-۹)


روش دوم- ازمایش توسط امپرمتر

مدار را مانند شکل ببندید. ( امپرمتر ۱۰ A میباشد) حال جریان مصرفی سیم پیچی میدان را بخوانید بطوریکه جریان مصرفی میدان حدود ۳A است. که بیشتر بودن از این مقدار نشانه وجود اتصال کوتاه و صفر بودن نشانه پارگی سیم ها می باشد.( شکل ۱۸-۹)

 ‍

۱۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

۱- حرارت بدنه الترناتور = زیاد

لامپ شارژ= ابتدا روشن و سپس خاموش میشود ، با بالا رفتن دور موتور روشن میشود.

امپر خروجی= در ۶۰۰۰ دور امپر حدود ۴۰

علت و محل عیب=»» میله رابط دیود ها جدا شده، افتامات ولتاژ را کنترل نمیکند حرارت قسمت زغالها زیاد شده


۲-حرارت بدنه الترناتور= زیاد

لامپ شارژ= درتمام شرایط خاموش است

امپر خروجی= در ۶۰۰۰ دور خیلی کم حدود ۱۰ امپر

علت و محل عیب= میله های رابط و دیود ها اتصال کوتاه شده


۳- حرارت بدنه الترناتور= کم

لامپ شارژ= با ازدیاد دور نور کم شده و به تدریج خاموش میشود

امپر خروجی= در دور کم امپر کم ولی در دور زیاد فقط ۷ امپر

علت و محل عیب= دیود های منفی از بدنه جدا شده اند . مدار دیودهای میدان قطع شده . یکی از فاز ها قطع شده

۱۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

۱- یک ولت متر را بین مثبت الترناتور و مثبت باطری قرار دهید و بعد موتور را روشن کنید. در این حال چراغ های جلو را روشن کنید و دور موتور را به ۳۲۰۰ دور برسانید و در این حالت عددی که ولتمتر نشان میدهد را یادداشت کنید.

۲- بار بعد، سیم های ولتمتر را بین بدنه الترناتور و منفی باتری قرار دهید و دوباره ازمایش فوق را تکرار کنید و باز  هم اندازه ولتمتر را یادداشت کنید.

۳- اگر عقربه ولتمتر بیش از ۰/۵ v به طرف مثبت و تا ۰/۲۵ v به طرف منفی منحرف شود، بیانگر وجود مقاومت زیاد در مدار شارژ است که باید الترناتور تعمیرشود.

۴- اگر انحراف عقربه کمتر از حد بالا باشد، الترناتور سالم است.

۱۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

ازمایش افتامات ( پیکان)

این ازمایش بعد از ازمایش قبلی انجام میشود.

افتامات پیکان قابل تعمیر و تنظیم نمی باشد که در صورت عدم کنترل ولتاژ الترناتور باید تعویض گردد.

این ازمایش باید طبق مراحل زیر باشد: 

البته این ازمایش مانند از مایش قبلی می باشد با این تفاوت که رئوستا (۱۳) و سیم اتصال کوتاه میدان (۱) از ان حذف میشود.

موتور را روشن نمایید و دور ان را به حدود ۳۲۰۰ دور در دقیق برسانید که در این هنگام باید امپرمتر کمتر از ۱۰A و ولتمتر بین ۱۳/۶ تا ۱۴/۴ ولت را نشان دهد. در غیر این صورت افتامات خراب است.

۱۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

ازمایش قدرت خروجی


مدار این ازمایش طبق شکل زیر میباشد:


A: سیم اتصال بدنه میدان F


B: افتامات


C: سیم پیچ قطب های روتور


D: حلقه مسی تماس دهنده جریان کلکتور( مانند کلکتور)


E: دیودهای تحریک میدان


F: سیم پیچی استاتور


G: دیودهای منفی یکسو کننده


H: دیودهای مثبت یکسو کننده


I: لامپ ۱۲ ولتی با توان ۲/۲w


J: امپرمتر 40 A یا 60A


K: باطری ۱۲v شارژ شده


L: ولتمتر ۲۰v


M: رئوستای ۱۵ ، ۳۵A