برق خودرو

برق خودرو های سبک

برق خودرو

برق خودرو های سبک

برای مشاهده عکس ها با وضوح بهتر روی ان کلیک کرده و دانلود نمایید.
درصورتی که تصاویر کیفیت مناسبی ندارند اطلاع رسانی کنید تا سریعا تصویر با کیفیت بهتری قرار داده شود.

۴ مطلب با موضوع «شمع» ثبت شده است

۱۸آذر

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

با وجودی که علایم خرابی در وایر شمع ها قابل رویت نمیباشد ولی باید انها را هربار تنظیم موتور مورد بررسی قرار داده و پس از ۸۰۰۰ کیلومتر تعویض گردند.

ترک و بریدگی در وایر شمع ها قابل رویت میباشد ولی بعضی از انها داری عایق سیلیکونی هستند که وجود عیب یاد شده را نمیتوان رویت نمود.

همه وایر شمع ها باید یکجا تعویض گردد و وایرهای تعویضی بهتر است از همان جنس قبل انتخاب شوند.

۱۸تیر

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

۱- وایر ها را از شمع های موتور جدا کنید.

۲- بااستفاده از اچار شمع ، شمع ها را باز کنید.

۳- چینی هریک ازشمع ها را از نظر شکستگی  و ترک بررسی نمایید.

۴- بوسیله برس سیمی یا دستگاه شمع پاک کن الکترودها و بدنه را تمیز کنید.

۵-فاصله هوایی بین الکترود میانی شمع و الکترود بدنه را بوسیله فیلر اندازه گیری کنید.( اندازه فیلر مناسب برای خودروهای کاربراتوری ۰/۷ تا ۰/۸ میلیمتر و برای خودروهای انژکتور ۱ تا ۱/۱ میلیمتر میباشد)

۶- میزان مقاومت هریک از وایرها را بوسیله اهم متر اندازه گیری کنید . درصورتی که مقاومت وایر ها با اندازه استاندارد موجود در کاتالوگ اتومبیل نبود اقدام به تعویض ان نمایید.

۰۶خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

از طریق این کنترل و بازدید وضعیت ظاهری شمع می توان به شرایط کار موتور و نیز مناسب بودن نوع شمع با نوع موتور پی برد :


الف: اگر پایه شمع قهوه ای، اطاقک و الکترود های ان خاکستری باشد:

۱- نوع شمع برای موتورمناسب است.

۲- مخلوط سوخت و هوای کاربراتور مناسب است.

۳- زمان جرقه زنی درست است.


ب: اگر پایه شمع قهوه ای روشن ، اطاقک و الکترود های ان سفید باشد:

۱- نوع شمع برای موتور نامناسب است بعبارتی شمع حرارت را بخوبی انتقال نمیدهد و دارای ارزش حرارتی کم است.

۲- مقدار سوخت در نسبت هوا به سوخت کم است.

۳- جرقه اوانس است.

۰۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

برای این کار،  وایر دلکو را بیرون بیاورید و در فاصله ۱۰mm از سرشمع نگه دارید. نوک گرافیکی یک مداد را بین وایر و سرشمع بگیرید. درحالیکه جرقه زده میشود، شعله نارنجی رنگی از اطراف مداد خارج میشود . چنانکه شعله از طرف مداد بطرف سرشمع باشد، نشانه تخلیه جرقه صحیح و اگر از طرف مداد بطرف وایر باشد، نشانه تخلیه غلط می باشد.