برق خودرو

برق خودرو های سبک

برق خودرو

برق خودرو های سبک

برای مشاهده عکس ها با وضوح بهتر روی ان کلیک کرده و دانلود نمایید.
درصورتی که تصاویر کیفیت مناسبی ندارند اطلاع رسانی کنید تا سریعا تصویر با کیفیت بهتری قرار داده شود.

۱۰ مطلب با موضوع «کویل» ثبت شده است

۰۹تیر

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

مدار اولیه ( فشار ضعیف) LOW VOLTAGE

۱- قطب مثبت باطری

۲- امپرمتر

۳- ورودی سوییچ( این ورودی با علایم : B , AM , SW ,1 ,30 مشخص میشود)

۴- خروجی سوییچ( ترمینال جرقه) ( این خروجی با علایم: IG , 2 , 15 مشخص میشود)

۵- ورودی کویل ( این ورودی با علایم : + , 15 , Sw , Coil مشخص میشود)

۶- خروجی کویل ( این خروجی با علایم : - , 1, CB, DIS مشخص میشود )

۷- سیم ولتاژ ضعیف دلکو

۸- داخل دلکو به پلاتین متحرک و خازن

۹- پلاتین ثابت و بدنه دلکو

۱۰- منفی باتری

۰۸تیر

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

افت ولتاژ مجاز در کویل ۰/۵  ولت است که برای اندازه گیری و کنترل ان باید به شرح زیر عمل کرد: 

یک ولت متر( تا رنج ۱۵ ولت درجه بندی شده باشد) را یکبار بین دو سر باطری قرار داده و در حالیکه هیچ مصرف کننده ای از باطری تغذیه نمیکند، ولتاژ باتری را اندازه گیری کنید. بار دوم ، ولتمتر را بین ورودی کویل و بدنه ببندید و خروجی کویل را به یک سیم فیوز دار ۷/۵ امپری بدنه نمایید . اختلاف دو ولتاژ اندازه گیری شده، نباید از ۰/۵ ولت تجاوز کند. که در صورت بیشتر شدن از این مقدار ممکن است یکی از موارد زیر رخ داده باشد که باید برطرف شود:

۱- شل بودن یا بریدگی سیم ها و بست ها

۲- شل یا کثیف بودن بست های باطری

۲۹خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

۱- علت زدن کمپرس به کاربراتور سوخت غنی و خرابی درب دلکو است . غنی شدن سوخت باعث کاهش سرعت سوختن ناشی از کاهش سرعت انتشار شعله میشود و در نتیجه میتواند باعث برگشت شعله به داخل منیفولد هوا وکاربراتور شود . همچنین ، درصورت خرابی درب دلکو ممکن است جرقه به سیلندر در حال مکش نیز انتقال یافته و باعث برگشت احتراق به داخل منیفولد و کاربراتور گردد.

۲- دلیل خال زدن پیاپی ، دهانه پلاتین  بخاطر تنظیم نبودن پلاتین و ضعف خازن دلکو میباشد.

۳-اوانس وزنه ای دلکو در زمان بالا بودن دور موتور فعال میگردد.

۴- ظرفیت خازن خودروهای سواری در حدود ۰/۱۵ تا ۰/۲۵ میکروفاراد میباشد.

۵- درصورتی  که جرقه ارسالی شمع یک موتور با زدن استارت از الکترود بدنه به الکترود میانی پرش کند نشان دهنده این است که جای مثبت و منفی کویل عوض شده است.

۶- در صورت اوانس اضافی ، دور موتور در زمان استارت کمتر میشود.  بخاطر فشار معکوس اعمالی رو پیستون زیاد میشود.

۷- در صورت کم بودن زاویه دوال جرقه اوانس میگردد.

۸-سیم مثبت خازن به منفی کویل متصل میشود.

۹- درصورتیکه دلکو را در خلاف جهت گردش میل دلکو حرکت دهیم  دلکو اوانس میگردد.

۱۰- در صورت افزایش زاویه دوال زمان عبور جریان از سیم پیچ اولیه بیشتر شده و فاصله دهانه پلاتین کم میگردد

۱۱-شکل خال زدن پلاتین اگر بصورتی باشد که از کنتاکت منفی کنده شود نشانه ظرفیت پایین خازن و اگر از پلاتین مثبت کنده شود نشانه ظرفیت زیاد خازن است.

۱۲- معمولا زوایه مجموعه یک موتور چهارسیلندر چهارزمانه حدود ۹۰ درجه و زاویه دوال ۵۴ درجه و فیلر ان. حدود ۰/۴۰ میلی متر است.

۱۹خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

ترمینال مثبت 

ترمینال منفی 

ترمینال فشار قوی

هسته ورقه ورقه ای کویل


.....

کویل ساژم

پایانه های فشار قوی کویل ساژم 

کنکتور فشار ضعیف ضعیف کویل ساژم

۱۸خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

در هنگام وصل کردن کویل به اتومبیل باید دقت کرد که پلاریته ها درست متصل شوند در غیر اینصورت جرقه در شمع از پایه منفی به الکترود میانی پرش می کند که این امر  اگر در حالت عادی وصل شود ، اشکال زیادی بوجود نمی اورد ولی اگر در حالت غیر عادی باشد ( کهنه بودن شمع- کثیف یا زیاد بودن دهانه شمع- سرد بودن موتور- زیاد بودن سوخت کاربراتور- روغن سوزی داشتن موتور - زیاد بودن کمپرس موتور) باعث برهم خوردن عملکرد مناسب موتور می شود.

زیرا اشتباه در وصل کردن ترمینال های کویل ، باعث معکوس شدن جهت القا در ثانویه کویل و رسیدن ولتاژ قوی از طریق بدنه به سر شمع شده که این مسیر بااندازه ۱۵ تا ۳۰ درصد قدرت جرقه را کاهش میدهد، میشود.


۱۱خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

الف) ساژم

این کویل در روی بدنه  دارای یک کانکتور و ۴  سوکت فشار قوی می باشد. سوکت های ۱ و ۴ نزدیک به کانکتور تعبیه شده اند  و دو سوکت که فاصله بیشتری نسبت به کانکتور دارند برای سیلندرهای ۲ و ۳ جرقه زنی میکنند.

پایه های ۳ و ۴ کانکتور معمولا مثب هستند که از رله دوبل برق ورودی دریافت میکنند و پایه های ۱ و ۲ کانکتور منفی، که  از ECU دستور میگیرد. 


ب) کویل قلمی

این کویل مستقیم روی شمع ها سوار میشود که فاقد کابل اتصال است و جرقه قویتری دارد. در L90 استفاده میشود.


ج ) زیمنس ( دوقلو)

این کویل سوکت های ۱ و۴ جداگانه نسبت به ۲ و۳ تعبیه شده است. که باعث خنک کاری بهتر و کاهش زمان شارژ کویل میشود . تاثیر ان در دورهای بالا مشخص میشود. و مقاومت ان در حدود ۱۸ اهم می باشد که نسبت به نوع ساژم کارایی بهتری نشان میدهد هرچند کم. 


۰۸خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

تست قطع شدگی مدار اولیه کویل

این تست توسط یک لامپ ۱۲ ولتی و یک باطری، طبق شکل زیر صورت می گیرد. که روشن شدن لامپ ، دلیل سالم بودن مدار اولیه کویل می باشد.

۰۸خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

تست نیم سوز بودن کویل

توسط یک اهم متر طبق شکل زیر می توان نیم سوز بودن کویل را مشخص کرد. بدینصورت که اگر مقاومت کویل کمتر از مقاومت کویل نو ( یا مقدار مقاومت کویل توسط کارخانه سازنده مشخص شده) باشد نشانه نیم سوز بودن کویل است.


۰۸خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

الف) جرقه ابی یا بنفش نشانه سالم بودن کویل و جرقه قرمز و قهوه ای نشانه نیم سوز بودن کویل و عدم ایجاد جرقه نشانه خرابی کویل می باشد.

ب) اگر دلیل خرابی کویل، اتصال بدنه مدار ثانویه باشد میتوان توسط یک لامپ ۲۲۰ ولتی و برق شهر کویل را ازمایش نمود که در صورت روشن بودن لامپ دلیل وجود اتصال بدنه در مدار ثانویه کویل می باشد.


۰۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

برای این کار،  وایر دلکو را بیرون بیاورید و در فاصله ۱۰mm از سرشمع نگه دارید. نوک گرافیکی یک مداد را بین وایر و سرشمع بگیرید. درحالیکه جرقه زده میشود، شعله نارنجی رنگی از اطراف مداد خارج میشود . چنانکه شعله از طرف مداد بطرف سرشمع باشد، نشانه تخلیه جرقه صحیح و اگر از طرف مداد بطرف وایر باشد، نشانه تخلیه غلط می باشد.