برق خودرو

برق خودرو های سبک

برق خودرو

برق خودرو های سبک

برای مشاهده عکس ها با وضوح بهتر روی ان کلیک کرده و دانلود نمایید.
درصورتی که تصاویر کیفیت مناسبی ندارند اطلاع رسانی کنید تا سریعا تصویر با کیفیت بهتری قرار داده شود.

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تست الترناتور» ثبت شده است

۱۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

با توجه به اینکه میدانید، اگر دیود ها خراب باشند، در هنگام اندازه گیری قدرت خروجی الترناتور، قدرت به حد لازم نمی رسد که میتوان بعد از جدا کردن رکتی فایر از الترناتور، از مدار زیر برای این ازمایش کمک گرفت.

در این ازمایش ، یک سر سیم ازمایش را به میله متصل به هر دیود و سر دیگر را به تیغه نگهدارنده ان دیود متصل کنید و به روشن و خاموش بودن لامپ توجه کنید. حال بار دیگر محل اتصال سیم ها را عوض کنید.( سیمی که به تیغه وصل نموده اید به میله و سیم متصل به میله را به تیغه وصل کنید.) اگر دیود سالم باشد، لامپ ازمایش باید فقط در یک جهت روشن شود. که اگر لامپ در هر دو جهت روشن شود و یا اصلا روشن نشود ، نشانه خرابی رکتی فایر می باشد.

۱۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

اتصال بدنه نبودن سیم پیچی استاتور

مدار زیر را ببندید.

در هنگام وصل کردن مدار، باید لامپ خاموش باشد که روشن شدن لامپ دلیل بر وجود اتصال بدنه در سیم پیچی استاتور است.

۱۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

پاره نبودن سیم پیچی استاتور

مداری مطابق مدار زیر ببندید. در هنگام اتصال مدار به منبع باید لامپ روشن باشد که در صورت خاموشی  دلیل قطع بودن سیم پیچی استاتور است.

۱۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

اتصال بدنه نبودن سیم پیچ میدان

مطابق شکل مدار را ببندید. در هنگام اتصال مدار به منبع ، لامپ خاموش است. روشن شدن لامپ ، بیانگر وجود نشتی جریان به بدنه است.

۱۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

۱- یک ولت متر را بین مثبت الترناتور و مثبت باطری قرار دهید و بعد موتور را روشن کنید. در این حال چراغ های جلو را روشن کنید و دور موتور را به ۳۲۰۰ دور برسانید و در این حالت عددی که ولتمتر نشان میدهد را یادداشت کنید.

۲- بار بعد، سیم های ولتمتر را بین بدنه الترناتور و منفی باتری قرار دهید و دوباره ازمایش فوق را تکرار کنید و باز  هم اندازه ولتمتر را یادداشت کنید.

۳- اگر عقربه ولتمتر بیش از ۰/۵ v به طرف مثبت و تا ۰/۲۵ v به طرف منفی منحرف شود، بیانگر وجود مقاومت زیاد در مدار شارژ است که باید الترناتور تعمیرشود.

۴- اگر انحراف عقربه کمتر از حد بالا باشد، الترناتور سالم است.

۱۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

ازمایش قدرت خروجی


مدار این ازمایش طبق شکل زیر میباشد:


A: سیم اتصال بدنه میدان F


B: افتامات


C: سیم پیچ قطب های روتور


D: حلقه مسی تماس دهنده جریان کلکتور( مانند کلکتور)


E: دیودهای تحریک میدان


F: سیم پیچی استاتور


G: دیودهای منفی یکسو کننده


H: دیودهای مثبت یکسو کننده


I: لامپ ۱۲ ولتی با توان ۲/۲w


J: امپرمتر 40 A یا 60A


K: باطری ۱۲v شارژ شده


L: ولتمتر ۲۰v


M: رئوستای ۱۵ ، ۳۵A