برق خودرو

برق خودرو های سبک

برق خودرو

برق خودرو های سبک

برای مشاهده عکس ها با وضوح بهتر روی ان کلیک کرده و دانلود نمایید.
درصورتی که تصاویر کیفیت مناسبی ندارند اطلاع رسانی کنید تا سریعا تصویر با کیفیت بهتری قرار داده شود.

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مدار افتامات ترانزیستوری» ثبت شده است

۱۳خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

۱-دیود D2 : این دیود، کنترل کننده اصلی ولتاژ افتامات است و در حد معینی در جهت مخالف هادی میشود.

۲- دیود D3: از برگشت جریان خود القا یی میدان به مدار داخلی افتامات جلوگیری میکند.

۳- دیود D4: ولتاژ خود القایی بدنه را به مدار قطبها برمیگرداند.

۴- مقاومت R2: از اتلاف جریان امیتر کلکتور ترانزیستور TR2 جلوگیری میکند.

۵- خازن C1: ولتاژ خود القای موثر بر مقاومت های R3, R4 و R5 را را کاهش میدهد.

۶- مقاومت متغیر R6:  توسط پیچ روی این مقاومت می توان ولتاژ افتامات را تنظیم نمود.

۱۳خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

شرح مدار ۲

مسیر اول: از را ه دیود D1 به امیتر ترانزیستور TR1

این مسیر برای ازدیاد ولتاژ الترناتور می باشد. هنگامی که جریان به ترانزیستور TR1 می رسد، مقدار کمی از ان از طریق امیتر پایه و مقاومت R1 عبور نموده و بدنه میشود ولی مقدار حداکثر جریان از راه کلکتور ترانزیستور TR1 عبور نموده و به صورت مستقیم به میدان F روتور می رود.

فرستادن جریان زیاد ، متناسب با دور گرفتن موتور به میدان قطب ها می باشد که سبب افزایش فوری ولتاژ خروجی الترناتور می شود.


مسیر دوم: مسیر دوم امیتر ترانزیستور TR2 و مسیر دوم

این مسیر خود شمامل یک مدار موازی می باشد که یک مسیر ان امیتر ترانزیستور TR2 و مسیر دوم مقاومت های R3 ,R4, و R5 و بدنه است.

گفتیم که در مدار اولیه، تمامی جریان مصرفی میدان از طریق کلکتور ترانزیستور TR1 عبور مینماید. اگر بتوان راه این مدار را مسدود کرد مدار دیگری که دارای مقاومت می باشد برای عبور جریان قطب ها انتخاب نمود ، جریان مصرفی قطبها کاهش پیدا کرده و نیز ولتاژ خروجی به اندازه لازم تنظیم می شود.

۱۳خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

شرح مدار 

افتامات ترانزیستوری از مجموعه ای شامل چند ترانزیستور، مقاومت، خازن ، و دیودتشکیل شده است. این افتامات وظیفه تثبیت ولتاژ را در حد مشخصی دارد که این عمل با ارسال جریان مناسب توسط افتامات به میدان قطبهای  روتور صورت میگیرد تا به ازای ان، الترناتور قادر باشد ولتاژ لازم را تولید نماید.


نکته: برخی از افتاماتها دارای پیچ تنظیم می باشند که توسط ان بتوان  حد ولتاژ خروجی الترناتور را تغییر داد و برخی دیگر فاقد این پیچ می باشند . در شکل زیر، افتامات ترانزیستوری یک الترناتور ۶ دیوده را مشاهده میکنید . در ابتدای کار، جریان از باطری به سوییچ و بعد به افتامات می رود. که در داخل افتامات دو مسیر راطی می کند.