برق خودرو

برق خودرو های سبک

برق خودرو

برق خودرو های سبک

برای مشاهده عکس ها با وضوح بهتر روی ان کلیک کرده و دانلود نمایید.
درصورتی که تصاویر کیفیت مناسبی ندارند اطلاع رسانی کنید تا سریعا تصویر با کیفیت بهتری قرار داده شود.

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۰مرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

فیلتر بنزین به منظور  دی اکسید اهن و  خاک و دیگر مواد  خارجی  از سوخت بکار میرود با این اقدام از گرفتگی   لوله های انژکتورها  و درنهایت فرسایش موتور جلوگیری میکند.

فیلتر بنزین ، باتوجه به مناطق استفاده از خودرو  از بیست هزار تا چهل هزار کیلومتر تعویض باید گردد. فیلتر بنزین در مسیر  فشار بنزین  از پمپ بنزین  به ریل سوخت، قرار گرفته شده است.  زمانیکه فشار بنزین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلو پاسکال است ، فیلتر بنزین باید بتواند  فشار ۵۴۰ کیلو پاسکال و بیشتر را تحمل نماید .

در بعضی از خودرو ها ، فیلتر بنزین  با پمپ بنزین ترکیب شده و به صورت یک مجموعه در داخل باک قرار گرفته است.

۰۹مرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

مکانیزم  ساختمان سوخت نمای بیمتالی مانند نشان دهنده درجه اب بی متالی است که در ان از تیغه بی متالی و سیم پیچ حرارتی استفاده میشود . درحالتهای پر و خالی بودن باک ، مقدار مقاومت باک تغییر میکند و بر حسب مقدار جریان مصرفی  و حرارت ایجاد شده در سیم پیچ حرارتی، تیغه بی متالی تغییر طول میدهد و عقربه نشان دهنده در فاصله E( خالی بودن باک)  و F( پربودن باک) مقدار حجم سوخت اندازه گیری شده ی داخل باک را نشان میدهد. شکل  ۲۱-۱

در شکل نمادین ۲۲-۱ وضعیت شناور در حالت های پربودن باک، پربودن ۱/۲ باک و خالی بودن باک نشان داده شده است.

۰۲مرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

در ساختمان این نوع درجه اب،از تیغه ی( نوار) بی متالی استفاده شده که در برابر حرارت حساس است و تغییر طول میدهد.سیم پیچ حرارتی نصب شده روی تیغه، تغییرات دمای لازم را برحسب مقدار جریان الکتریکی مصرفی ایجاد میکند.

درحالت سرد بودن اب موتور،به سبب مقاومت الکتریکی شمع اب، جریان بسیار کمی از سیم پیچ حرارتی عبور میکند و تغییر طول تیغه ی بی متال در حدی است که عقربه نشان دهنده، روی C ( سرد بودن اب ) قرار گیرد .

افزایش گرمای اب موتور  باعث کاهش مقاومت الکتریکی در شمع اب( واحد روی موتور) میشود و متناسب با ان جریان مصرفی دستگاه افزایش میابد. عبور  جریان الکتریکی از سیم پیچ تیغه ی بی متال باعث گرم شدن تیغه بی متال و در نتیجه افزایش طول ان میشود .

افزایش طول تیغه باعث تغییر موقعیت عقربه دستگاه میشود و عقربه به سمت H ( گرم شدن اب ) حرکت میکند.