برق خودرو

برق خودرو های سبک

برق خودرو

برق خودرو های سبک

برای مشاهده عکس ها با وضوح بهتر روی ان کلیک کرده و دانلود نمایید.
درصورتی که تصاویر کیفیت مناسبی ندارند اطلاع رسانی کنید تا سریعا تصویر با کیفیت بهتری قرار داده شود.

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تست استارتر» ثبت شده است

۲۸خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

مدار زیر را ببندید و اتومات را بکار اندازید و به ولتمتر توجه کنید . اندازه ولتاژ نباید بیشتر از ۰/۲۵ ولت باشد.

نکته: افت ولتاژ کلی مدار استارتر نباید بیشتر از ۰/۲۵ ولت باشد. اگر ولتاژ خوانده شده از ۰/۲۵ ولت بیشتر بود، بایدکابل منفی، ترمینالهای ان و نیز پیچ های پایه استارتر که اتصال بدنه را انجام می دهد را از نظر محکم بودن کنترل نمود.

۲۸خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

مدار زیر را ببندید. به ولت متر دقت کنید که افت ولتاژ نباید بیشتر از ۰/۲۵ ولت باشد. در صورتی که بیشتر از این مقدار بود، نشانه معیوب بودن کابل استارتر یا ترمینال های مربوطه می باشد . و اگر برابر یا کمتر از ۰/۲۵ ولت بود، انجام ازمایشات دیگر ضروری نیست.

۲۸خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

مدار زیر را ببندید و اتومات را بکار اندازید. به ولت  متر توجه کنید ، افت ولتاژ نباید بیشتر از ۰/۲۵ ولت باشد، در صورتی که بیشتر از این مقدار بود ، نشانه معیوب بودن کابل های ترمینالهای مربوطه است.

اگر برابر و یا کمتر از این مقدار بود، ازمایش افت ولتاژ در سلونوئید استارتر را انجام دهید زیرا ممکن است اشتباهی صورت داده باشید.

۲۸خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

مداری مانند مدار زیر ببندید بطوری که ولت متری را در مدار ورودی و خروجی سلونوئید قرار دهید و اندازه ولتاژ را بخوانید . این مقدار ولتاژ باید برابر ولتاژ باطری باشد. اتومات را بکار اندازید و دوباره ولتاژ را بخوانید . افت ولتاژ در این دفعه باید ۰/۲۵ ولت کمتر از قبل باشد.

اگر بیشتر از این مقدار باشد ، باید اتومات را تعویض کنید . و اگر کمتر از ۰/۲۵ ولت باشد، انجام ازمایشات افت ولتاژ بین باتری و اتومات و یا اتومات و استارتر ضروری نیست

۲۸خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

مانند شکل زیر مدار را ببندید و به ولت متر دقت کنید. ولتاژ نشان داده شده باید مانند ولتاژ باطری باشد . اگر افت کمتر از ۰/۲۵ باشد ، اتوماتیک استارتر را بکار اندازید .

الف- اگر بیشتر از ۰/۲۵ ولت باشد، در ترمینالها ، مقاومت زیادی وجود دارد که باید  با ازمایش افت ولتاژ در سولنویید استارتر ، به طور دقیق ، محل انرا بیابید.

ب- اگر کمتر از ۰/۲۵ باشد، انجام ازمایش نیاز نیست.


۲۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

اندازه گیری ولتاژ زیر بار باطری


برای مدت ۶ ثانیه استارت زده و به ولت متر دقت کنید. اگر ولتاژ زیر بار از ۹ ولت کمتر باشد، الکترولیت باتری را از نظر وزن مخصوص چک کنید .